Groeipakket - Schooltoelage - Zorgtoeslag

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket.
Het Groeipakket bestaat uit financiële hulp om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. 

Wat is het Groeipakket?

 • de maandelijkse kinderbijslag
 • startbedrag bij geboorte
 • schooltoelage
 • zorgtoeslag

Meer informatie vind je op de website van de overheid waarvan de link hierboven vermeld staat.
Duidelijk overzicht van de verschillende tegemoetkomingen en de daaraan gekoppelde bedragen.

 

Hoe vraag ik het Groeipakket aan?

Vraag het startbedrag aan bij een uitbetaler van het Groeipakket naar keuze.
Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket: de publieke uitbetaler FONS en de private uitbetalers Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia

 

Hoe vraag ik Schooltoelage aan?

De schooltoeslag voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs (Groeipakket)
Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag (ook selectieve participatietoeslag genoemd) als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen eind augustus en december.

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op een schooltoeslag voor je kind als:

  • je gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde;
  • je kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde;
  • je kind naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaat in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking.
  • je kind voldoende aanwezig is op school.

 

Hoe vraag ik Zorgtoeslag aan?

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
Heeft je kind een aandoening, beperking of (een vermoeden van) handicap? Heeft het daarom extra ondersteuning nodig? Dan kan het recht hebben op een zorgtoeslag.

Zorgtoeslag wordt aangevraagd voor kinderen( met een vermoeden ) van een beperking. 

Werkwijze:

STAP 1 Contacteer de uitbetaler van je Groeipakket via de website en vraag
de zorgtoeslag aan. 

Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket: 

Lukt het niet om online aan te vragen? Bel dan naar de uitbetaler van het Groeipakket:

   • FONS 078 79 00 07
   • Infino 078 15 12 30
   • Kidslife 078 48 23 45
   • MyFamily 03 221 08 11
   • Parentia 02 549 72 19

STAP 2 De uitbetaler stuurt de aanvraag door naar Team Opgroeien Je moet nu
wachten totdat je bericht krijgt dat je de aanvraag kan invullen.

  • Je krijgt bericht via je E-box.
  • Geen E-box? Dan krijg je de papieren via de post

STAP 3 Hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?

  • Handleiding Opgroeien
  • Sociale dienst mutualiteit
  • Afspraak inclusiecoach

 

Alle informatie vind je terug op desbetreffende websites. Heb je hulp nodig?
Maak een afspraak bij ons in het Huis van het Kind en we helpen je graag verder.