Onderwijs

Kleine kindjes worden snel groot...
Kom in contact met scholen en CLB's.
Stel al je vragen rond het lokale scholenaanbod en ondersteuningsmogelijkheden die met onderwijs te maken hebben.
Ook vragen over studietoelagen of lokale schoolpremies.
Je kan bij één van de onderstaande organisaties terecht of in Het Huis van het Kind.

Basisscholen

Een overzicht van de basisscholen vind je op de gemeentelijke websites hieronder.
Alsook meer informatie over de manier van aanmelden voor school.

Sommige kinderen hebben ook nood aan huiswerkbegeleiding.
Dit wordt in elke gemeente anders georganiseerd, maar verloopt sowieso via een doorverwijzing van de school.
Hiervoor neem je dus contact op met de leerkracht of zorgleerkracht van jouw school of iemand van het CLB.

In Geel heb je tijdens de vakantie ook de zomerschool.
Dit is een gratis en vrijwillig aanbod voor (kwetsbare) leerlingen die een leerachterstand hebben opgebouwd of baat hebben bij extra leerimpulsen.
Ook hier bepaalt de school wie baat heeft/deelneemt aan de zomerschool.
De school zal dan in overleg met de ouders de leerling aanmelden bij de zomerschool bij Dienst gelijke kansen Stad Geel.

Naar het secundair onderwijs. Wat nu?

  • Een andere interessante website met informatie en filmpjes over deze belangrijke stap van basis naar secundair onderwijs vind je hier: https://vanbasisnaarsecundair.be/
  • Hoe maak je een goede keuze? Bekijk het filmpje.
  • Een overzicht van de secundaire scholen in Geel vind je hier.

Geraak je niet wegwijs in het onderwijslandschap?
Dan kan de website van de onderwijskiezer alvast een beetje richting geven. Je vindt er nuttige informatie over studierichtingen, opleidingen, scholen, infomomenten, CLB's, beroepen enz.
Klik hier voor meer info: de onderwijskiezer

Wat is CLB?

Bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding over:

  • leren en studeren
  • preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en -groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten,…
  • psychisch en sociaal functioneren, bijvoorbeeld vragen over pesten, relaties met klasgenoten, zelfvertrouwen, school- en klasklimaat, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen, …
  • de onderwijs- of schoolloopbaan, de studiekeuzebegeleiding

Het kunnen vragen zijn over studies: niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting, een verkeerde studiemethode, niet in de juiste studierichting zitten, … Maar ook andere dingen kunnen om aandacht vragen: slapeloosheid, voortdurend geruzie in de klas, angst om naar school te gaan, groeistoornissen, problemen met schrijfmotoriek, verslavingen, spijbelen, … .
Ook met vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap kan je bij het CLB terecht.

Wat ook de reden is, als je je op een of de ander manier niet goed in je vel voelt of als je vastzit, dan kan je bij het CLB terecht. Soms zal het CLB daarvoor naar andere diensten doorverwijzen die je beter kunnen helpen. Maar geholpen word je.

Belangrijk: Het CLB werkt op vraag.
Dit betekent dat leerlingen, ouders of de school moeten vragen om tussenbeide te komen.
Je kan dus zelf altijd bij het CLB terecht.
In alle vertrouwen want het CLB werkt confidentieel.
Bovendien hoef je niets te betalen voor de CLB-begeleiding.

Logo Geel H

Basisscholen Geel

lees meer

Laakdal H

Basisscholen Laakdal

lees meer

Meerhout H

Basisscholen Meerhout

lees meer