Onderwijs

Kom in contact met scholen en CLB's. Stel al je vragen rond het lokale scholenaanbod en ondersteuningsmogelijkheden die met onderwijs te maken hebben. Vragen over studietoelagen of lokale schoolpremies? Bekijk dan zeker onderaan het aanbod. Je kan bij één van de onderstaande organisaties of diensten terecht.

 

AANMELDEN VOOR SCHOOL 

In Geel werken alle basisscholen met één centraal aanmeldingssysteem. Met een aanmelding laat je weten op welke school/scholen je jouw kind het liefst wil inschrijven
Het aanmeldingssysteem is voor iedereen die wil inschrijven in een Geelse basisschool. Dus niet enkel startende kleuters werken met het systeem, maar ook alle hogere leerjaren.

De huidige aanmeldingsprocedure is voor ouders met een kind geboren in 2021, ouders die een andere school kiezen voor hun kind of ouders met een kind geboren voor 2021 en die nog niet ingeschreven zijn in een school. Je kan je kind online aanmelden voor een Geelse basisschool van 28 februari tot 21 maart 2023. 
 

 • ALGEMENE PERIODE

Deze aanmeldingsperiode is voor alle kinderen geboren in 2021 of ouders die een andere school wensen voor hun kind kunnen gebruik maken van de algemene aanmeldingsperiode.

Leerlingen die broers of zussen, halfbroers of -zussen of kinderen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd, moeten naar dezelfde school kunnen gaan. Ook kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang. 
Zij melden tegelijkertijd aan met alle andere kinderen, maar krijgen bij de ordening voorrang in de school waar er al een gezinslid naar school gaat/werkt.

   • van 28 februari tot 21 maart 2023 kan je online aanmelden via deze link, online aanmelden.
   • Je geeft best meerdere voorkeursscholen op.
   • van 21 maart t.e.m. 20 april worden de aanmeldingen verwerkt en is het even windstil
   • op 21 april krijgen alle ouders een ticket via e-mail voor de hoogste voorkeursschool waar plaats is.
   • van 24 april tot 15 mei kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket.

Inschrijven kan enkel met ticket!

 • VRIJE PERIODE

Ben je de voorgaande aanmeldingsperiodes uit het oog verloren. Of ben je pas op een later tijdstip op zoek gegaan. Dan is online aanmelden niet meer mogelijk, maar inschrijven in een school kan uiteraard nog wel.

   • vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen. 
    Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.
   • in deze periode is de keuze beperkt en ben je afhankelijk van de scholen die nog plaatsen vrij hebben.

 

Meer informatie vind je op de website https://www.geel.be/eerst-aanmelden-dan-inschrijven

 

Aanmelden