Lagere schoolkind

In de lagere school zet een kind op verschillende terreinen heel wat stappen vooruit. Je kind gaat zijn wereld verruimen en leert veel andere mensen kennen. Het kind leert o.a. lezen, rekenen, schrijven en ook heel wat motorische vaardigheden. Toch heeft je kind nog heel wat sturing en ondersteuning nodig.